iiscepic 

Dutch: Doel B.V. International Institute Societal Complexity Europe (IISCE) LLC

1 Middels kennisvermeerdering bij te dragen aan het adequater oplossen van complexe maatschappelijke problemen en vraagstukken,

zowel in Nederland als daarbuiten, waarbij:

   bedoelde kennisvermeerdering wordt ingezet ter verbetering van de situatie waarin de mensheid leeft,

met inachtneming van welzijn van het dier en natuurbehoud; en

 beoogd wordt een samenleving te bewerkstelligen die waarborgt dat mensen onderling op een menswaardige

manier in een samenleving kunnen leven met inachtneming van de rechten van mens en dier en met behoud van de waarden van de natuur.

2.       Zij tracht dit doel te bereiken door:

het stimuleren en het uitvoeren van fundamenteel en toegepast onderzoek, het verzorgen van opleidingen,

het ontwikkelen en uitgeven van methoden en hulpmiddelen, het bevorderen van uitwisseling van kennis,

het schrijven en uitgeven van boeken, tijdschriften, het organiseren en bezoeken van conferenties en andere bijeenkomsten,

het houden van lezingen, het faciliteren en adviseren ten aanzien van complexe maatschappelijke vraagstukken en

het oprichten van onderzoeksinstituten, hogescholen en universiteiten;

het verwerven van fondsen en het aantrekken van sponsors en subsidies ten behoeve van voormelde activiteiten;

de voorbereiding en organisatie van projecten;

het ontplooien van activiteiten op voormeld gebied;

een en ander in de ruimste zin van het woord.

 

luchtstrook 

International Institute Societal Complexity Europe (IISCE) LLC
   compram-logo-circle-72dpi            iiscepic                      
Prof. Dr. Dorien  DeTombe (MSc. Ph.D.) Director
Founder and Chair International Research Society on Methodology of Societal Complexity
Amsterdam, The Netherlands, Europe 
Tel: +31 20 6927526   E-Mail: detombegw@hotmail.com
http://www.complexitycourse.org/iisce.html
http://www.complexitycourse.org
www.doriendetombe.nl

The ‘General conditions for performing assignments by LLC (BV) International Institute Societal Complexity Europe (IISCE)’ are applied here, excluding other conditions of assignment. Chamber of Commerce nr 68290268

IBAN: NL26INGB0007662843; BIC/Swift INGBNL2A; INGBank NV, P.O. Box 1800, 1000 BV Amsterdam, The Netherlands, Europe

LLC (BV) International Institute Societal Complexity Europe (IISCE)

Amsterdam, The Netherlands, Europe  DeTombegw@hotmail.com

http://www.complexitycourse.org/iisce.html

home 

© Dorien J. DeTombe, All rights reserved, first created March  2017