Year report (Dutch) of the NOSMO research group on Complex Societal Problems, 1998

 

 

Dr. Dorien DeTombe Chair Nosmo onderzoeksgroep Methodologie voor Complexe Maatschappelijke Problemen 

Chair Operational Research Euro Working Group Complex Societal Problems

P.O. Box. 3286, 1001 AB Amsterdam, The Netherlands, Europe   Tel: +31 20 6927526

E-Mail: DeTombe@lri.jur.uva.nl

http://www.geocities.com/doriendetombe

 

 

Hoe wordt u lid van de NOSMO onderzoeksgroepMethododologie voor Complexe Maatschappelijke Problemen

 

 

 Verslag van de NOSMO onderzoeksgroep Methodologie voor Complexe Maatschappelijke Problemen 1998

 

 

Het jaar 1998 was voor de NOSMO onderzoeksgroep Methodologie voor Complexe Maatschappelijke Problemen wederom een actief jaar met veel interessante lezingen en discussies over methoden en technieken. De lezingen en discussies over methoden en technieken waren toegespitst op de uitbreiding van Schiphol als complex maatschappelijk probleem.

Het is een traditie het nieuwe onderzoeksjaar te openen met een speciale lezing. De lezingen cyclus van 1998 is door prof. dr. R.W. Scholz uit Zurich geopend met een lezing over zijn Instituut in Zurich waar studenten van de ETH onderwezen worden in het gebruik van methoden en technieken voor complexe maatschappelijke problemen, vooral toegespitst op duurzame ontwikkelingen in de natuur en omgeving. De andere lezingen in Delft zijn gehouden door dr. T. Postma (RUG), drs. F. Birrer (UL), drs. E. Rooze (KUN), drs. J. Timmermans (TUD), prof. dr. Lootsma (TUD). De lezingen zijn gehouden in samenwerking met de onderzoeksgroep Methodologie van Complexe Problemen van de Faculteit Techniek, Bestuurskunde en Management van de TuDelft.

Op de methodologendag in Tilburg zijn er vanuit onze groep lezingen gehouden door dr. D. J. DeTombe (TUD) en dr. C. Joldersma (KUB).

 

 

Ook de bijeenkomsten in het buitenland die wij als onderzoeksgroep mede georganiseerd hebben en waar wij als onderzoeksgroep een bijdrage aan hebben geleverd, waren zeer de moeite waard, zoals aan de Euro Working Group 21, Methodology for Complex Societal Problems op de Euro XVI Conferentie te Brussel van 12-15 juli 1998, waaraan diverse leden van onze onderzoeksgroep een bijdrage geleverd hebben, zoals drs. O van der Riet, dr. G. Beroggi, dr B. Enserink, dr, D. J. DeTombe allen van de TuDelft. Totaal waren daar 18 paper presenters in onze sessie van vijf dagdelen.

Aan de 14th World Congress of Sociology te Montreal Canada hebben wij in samenwerking met de Socio-Cybernetica groep R.C. 5.1 van de ISA in juli een aantal lezingen verzorgd onder meer door dr. C. van Dijkum (UU) en dr. D. J. DeTombe (TUD).

 

 

Op de internationale conferentie Simulation & Industry (ESS’98) in oktober in Nottingham in Engeland, hebben we in samenwerking met de Nosmo Simulatie groep ook een bijdrage kunnen geven. Het onderwerp van de lezingen was validatie van methoden en modellen. Aan deze conferentie hebben van onze groep dr. C. van Dijkum (UU), drs. E. Roelofs (KUB) en dr. D.J. DeTombe (TUD) een bijdrage geleverd. Vanuit ESS is onze onderzoeksgroep wederom uitgenodigd om in voorjaar 2000 deel te nemen aan de internationale conferentie Simulation te Gent in België.

 

 

Een interessante ontwikkeling van de NOSMO onderzoeksgroep Methodologie voor Complexe Maatschappelijke Problemen is het gezamenlijk bestuderen van een complex maatschappelijk probleem. We hebben gekozen voor het probleem rond ‘uitbreiding Schiphol’. Het is de bedoeling dat ieder van ons dit probleem bekijkt met behulp van de eigen methodologie. We hebben in de herfst 1998 het plan opgevat om voor de bijeenkomst van de Euro Working Group 21, Methodology for Complex Societal Problems in Budapest in 2000 een special issue te vervaardigen vanuit onze NOSMO groep over methodologische analyse instrumenten met als toepassingsgebied de kwestie Schiphol. In 1999 zullen de bijdragen als lezing gepresenteerd en besproken worden tijdens de NOSMO bijeenkomsten.

 

 

Bijeenkomsten

De data, tijden en plaatsen van de vergaderingen van de NOSMO onderzoeksgroep Methodologie voor Complexe Maatschappelijke Problemen:

 

Subfaculteit Technische Bestuurskunde, Jaffalaan 5, 2628 BX Delft, Zaal 3.09

- lezing dr. T. Postma (Groningen)

- start gezamenlijk onderzoek Schiphol

 

 Subfaculteit Technische  Bestuurskunde, Jaffalaan 5, 2628 BX Delft,Zaal 3.09

- lezing drs. F. Birrer (Leiden)

- onderzoek Schiphol

 

Subfaculteit Technische Bestuurskunde, Jaffalaan 5, 2628 BX Delft,Zaal 3.09

- lezing drs. E. Rooze (KUN)

- lezing drs. J. Timmermans (TBM, Delft)

- discussie Schiphol

 

in samenwerking met de Operation Research Euro Working Group nar 21 Methodology for Complex Societal Problems

 

in samenwerking met de International Society on Methodology for Complex Societal Problems

 

9.30-17.00

Katholieke Universiteit Tilburg

- lezing dr. D. de Tombe, Tu Delft

- lezing dr. C. Joldersma, KUB

 

subfaculteit Technische  Bestuurskunde, Jaffalaan 5, 2628 BX Delft,Zaal 3.09

- lezing prof. dr. Lootsma. TuDelft

- discussie Schiphol

See for  more information on the NOSMO Research Group Complex Societal Problems

 

See for more information West_Euro Research Group Complex Societal Problems

 

See for more information Euro Working Group Complex Societal Problems

 

For direct policy support in handling complex societal problems 

Foundation Greenhill & Waterfront

 

 

home