Jaarverslag 1997

 

NOSMO onderzoeksgroep

Methodologie voor complexe maatschappelijke problemen

 

 

 

Dr D.J. DeTombe, Tombe Technische Universiteit Delft Faculteit der Technische Bestuurskunde

Chair Operational Research Euro Working Group Complex Societal Problems

P.O. Box. 3286, 1001 AB Amsterdam, The Netherlands, Europe

Tel: +31 20 6927526

E-Mail: DeTombe@lri.jur.uva.nl

http://www.geocities.com/doriendetombe

 

 

Dutch review

De NOSMO onderzoeksgroep Methodologie voor complexe maatschappelijke problemen richt zich op methoden en technieken voor het analyseren, sturen en evalueren van complexe maatschappelijke problemen. Maatschappelijke problemen hebben een enorme invloed op de maatschappij, de natuur en de cultuur. Het is daarom van belang dat dit soort problemen, en het verloop ervan door de tijd, methodologisch goed onderzocht, begeleid, en begrepen wordt. Maatschappelijke problemen zijn complex, enerzijds door het aantal domeinen waarop het probleem speelt (economie, techniek, psychologie e.d.), anderzijds door het aantal uiteenlopende actoren met diverse belangen. Voor het analyseren, sturen en evalueren van dit soort problemen zijn een diversiteit van methoden en technieken nodig, welke deels bestaan uit een combinatie van bestaande methoden en technieken en deels bestaan uit specifieke methoden en technieken. In het probleemhandelingsproces zijn drie basale elementen te onderscheiden die een invloed op het probleem hebben, te weten: kennis, macht en emoties.

 

De onderzoeksgroep is november 1996 van start gegaan als onderzoeksgroep in oprichting. In 1997 zijn er zes specifieke bijeenkomsten geweest op de TuDelft met lezingen van diverse sprekers. De lezingencyclus is gestart met een lezing van dr J Raven uit Edinborough (UK) over een nieuwe educatieve aanpak in het onderwijs als complex probleem. Lezingen zijn gehouden door dr D. de Tombe, TUDelft, met een introductie van het nieuwe onderzoeks/aandachtsgebied; dr A. Hakkenberg, Universiteit van Amsterdam, Planologie, over haar benadering vanuit de wiskunde en de logica van complexe maatschappelijke problemen; prof. dr K. Hoede, Universiteit Twente, Toegepaste Wiskunde, over het gebruik van de grafentheorie voor het analyseren van complexe maatschappelijke problemen; prof. dr T. Bahlmann, Universiteit van Utrecht, over het gebruik van scenario’s voor het analyseren van complexe maatschappelijke problemen; dr M. Janssen, RIVM over het gebruik van scenario’s voor het analyseren van complexe maatschappelijke problemen; dr. C. Joldersma, Universiteit Tilburg en drs. E. Roelofs, Universiteit Tilburg, hebben beiden een lezing gehouden over het toepassen van speltheoretische concepten op de problematiek van de ouderenzorg; dr B. Enserink, TU Delft, over het gebruik van beleidsanalyse methoden voor het analyseren van complexe maatschappelijke problemen; dr. T. Postma, Universiteit van Groningen, over het gebruik van scenario’s.

 

Vanuit de onderzoeksgroep is er een methodologisch voorstel gedaan voor het analyseren en combineren van de problematiek van de Multi-Culturele en Pluriforme Samenleving (programma o.l.v. prof. dr. A. de Ruyter). Van de zestig aanvragen zijn er slechts zes gehonoreerd waaronder geen specifiek methodologisch voorstel.

 

De onderzoeksgroep heeft een bijdrage geleverd in samenwerking met de Nosmo onderzoeksgroep simulatie op de nationale onderzoeksdag aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) met een lezing van dr. D. de Tombe over de methode Compram, een speciale methode voor het analyseren van complexe maatschappelijke problemen.

Er is in 1997 een samenwerking tot stand gekomen met de onderzoeksgroep Methoden en technieken voor complexe technisch bestuurskundige problemen van de Faculteit Technische Bestuurskunde & Management, TuDelft, waardoor het aantal lezingen en deelnemers zijn uitgebreid.

 

In 1997 hebben diverse internationale bijeenkomsten plaatsgevonden in samenwerking met de International Society on Methodology for Complex Societal Problems op de Wacra-Socio-cybernetic Conference in Madrid en op de ISAGA Conference in Tilburg. In samenwerking met de Eurogroup nr. 21 on Methodology for Complex Societal Problems heeft een lezingen cyclus plaats gevonden op de EURO/INFORMS Conference in Barcelona, met achttien paper presenters.

 

In november is de onderzoeksgroep i.o. een volledig erkende onderzoeksgroep van de Nosmo geworden.

 

Voor 1998 heeft de onderzoeksgroep gekozen voor een speciaal thema: de problematiek rond Schiphol. De sprekers geven in hun lezingen aan welke bijdrage de door hen gebruikte methode heeft voor het probleem Schiphol, hierdoor kan het duidelijk worden welke specifieke invalshoek een bepaalde methode heeft met betrekking tot de problematiek en in vergelijking met andere methoden.

Internationale bijeenkomsten voor 1998 zijn gepland op de EURO-Conference in Brussel, met twintig paper presenters, en op de 14th International Conference of Sociology in Montreal samen met de Nosmo simulatie groep en de Socio-cybernetica groep WG01.

Hoe wordt u lid van de NOSMO onderzoeksgroepMethododologie voor Complexe Maatschappelijke Problemen

 

Agenda's of Research Meetings

 

Research groups on Complex Societal Problems

 

Year reports research groups

 

Abstracts books of conference presentations

 

Conferences

 

Goal research groups on Complex Societal Problems

 

Become a member of the research groups?

 

See for information about  methods of Complex Societal Problems COMPRAM

 

 

For direct policy support in handling Complex Societal Problems  Foundation Greenhill & Waterfront

 

Corresp. address:

 

Dr. Dorien J. DeTombe, Ph.D.

Chair Operational Research Euro Working Group Complex Societal Problems

P.O. Box. 3286, 1001 AB Amsterdam, The Netherlands, Europe

Tel: +31 20 6927526

E-Mail: DeTombe@lri.jur.uva.nl

http://www.geocities.com/doriendetombe

home 

 

Ó Dorien J. DeTombe, All rights reserved, update February 2002