NOSMO Research Group  Complex Societal Problems

Methododologie voor Complexe Maatschappelijke Problemen

Prof. Dr. Dorien J. DeTombe, Ph.D.
Chair Operational Research Euro Working Group Complex Societal Problems
 Amsterdam, The Netherlands, Europe
Sichuan University, Chengdu, P.R. China
http://www.complexitycourse.org
www.doriendetombe.nl
Tel: +31 20 6927526 E-Mail: DeTombe@nosmo.nl
 

Dutch:

Hoe wordt u lid van de NOSMO onderzoeksgroepMethododologie voor Complexe Maatschappelijke Problemen

Het doel van de NOSMO onderzoeksgroep Methodologie voor Complexe Maatschappelijke Problemen is specifieke methodologische aandacht te besteden aan methoden en technieken voor het analyseren, sturen en evalueren van complexe maatschappelijke problemen.

Maatschappelijke problemen hebben een grote invloed op de maatschappij, de natuur en de cultuur. Het is daarom van belang dat dit soort problemen, en het verloop ervan door de tijd, methodologisch goed onderzocht, begeleid, en begrepen wordt.

Maatschappelijke problemen, zoals het Aids probleem, milieu problemen, verkeersproblemen, complexiteit rond het internet, veiligheidsproblemen en grote steden problematiek, zijn moeilijk te sturen en te leiden. Een van de oorzaken daarvan is de complexiteit. Complexiteit enerzijds door het aantal domeinen waarop het probleem speelt (economie, techniek, psychologie, verkeer e.d.), anderzijds door het aantal uiteenlopende actoren met diverse belangen. In het probleemhandelingsproces zijn drie basis elementen te onderscheiden die allen een invloed op het probleem hebben, te weten: kennis, macht en emoties. Dit soort problemen hebben een specifieke methodologische invalshoek nodig, vanwege de complexiteit en de daarvoor vereiste groepsgewijze inter- of multidisciplinaire aanpak. Voor het analyseren, sturen en evalueren van dit soort problemen zijn een diversiteit van methoden en technieken nodig, welke deels bestaan uit een combinatie van bestaande methoden en technieken en deels bestaan uit specifieke methoden en technieken.

De vraagstelling van de NOSMO onderzoeksgroep Methodologie voor Complexe Maatschappelijke Problemen zal enerzijds zijn welke bestaande methoden en technieken uit diverse wetenschapsvelden kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van complexe maatschappelijke problemen, te denken valt aan methoden vanuit de sociale wetenschappen, uit artificial intelligence, socio-cybernetica, sociology en operational research methoden, zoals de kennis elicitatie methoden, communicatie methoden en beslissingsondersteunende methoden. Anderzijds wordt gekeken naar welke specifieke methoden en technieken moeten ontwikkeld worden ter ondersteuning van complexe maatschappelijke problemen.

De NOSMO onderzoeksgroep Methodologie voor Complexe Maatschappelijke Problemen heeft een samenwerkingsverband met de NOSMO onderzoeksgroep simulatie en met de internationale onderzoeksgroepen op het gebied van Complexe Maatschappelijke Problemen, die opereren onder de paraplu van de Operational Research Society, de International Society of Complex Societal Problems, de Euro Working Group on Complex Societal Problems en de West-Euro Working Group on Complex Societal Problems.

English

From the year 2000 on the Nosmo research group is working in close cooperation with the international research group on Complex Societal problems

West_Euro Research Group on Complex Societal Problems. 

Prof. Dr. Dorien J. DeTombe
Voorzitter Nosmo Onderzoeksgroep Methodologie voor Complexe Maatschappelijke Problemen
Tel: +31 20 6927526
Sichuan University, Chengdu, P.R. China
Chair International Research Society on Methodology of Societal Complexity
Amsterdam, The Netherlands, EuropeTel: +31 20 6927526  DeTombe@nosmo.nl
http://www.complexitycourse.org
www.doriendetombe.nl

EURO THE ASSOCIATION OF EUROPEAN OPERATIONAL RESEARCH SOCIETIES http://www.ulb.ac.be/euro/euro_welcome.html

see for goal  Nosmo group, Euro group and International Research groups on Societal Complexity

 

see for activities: agendas and conferences

 

For direct policy support in handling Complex Societal Problems & Issues Foundation Greenhill & Waterfront

 

Prof. Dr. Dorien J. DeTombe
Voorzitter Nosmo Onderzoeksgroep Methodologie voor Complexe Maatschappelijke Problemen
Tel: +31 20 6927526
Sichuan University, Chengdu, P.R. China
Chair International Research Society on Methodology of Societal Complexity
Amsterdam, The Netherlands, EuropeTel: +31 20 6927526  DeTombe@nosmo.nl
http://www.complexitycourse.org
www.doriendetombe.nl

home 

 

Dorien J. DeTombe, All rights reserved, first published 1998, update February 2016