Rekentoets Rekentoets module gegeven door ervaren docenten afgestemd

op het niveau voor uw onderwijsinstituut en het niveau van de leerling

Onderwijs uren op uw instituut en /of individuele begeleiding

 

De Kennisbank Psychologisch en pedagogisch huiswerk en bijles instituut Amsterdam

 geleid door ervaren academici voor persoonlijke aandacht en begeleiding

 

o.l.v. Prof. Dr. Dorien DeTombe pedagoog

 Amsterdam Tel. 020 692 756  

Email:  detombe@nosmo.nl

 

 

Ook individuele begeleiding

Alle vakken Gymnasium, VWO en Havo

Speciale examen training

Begeleiding voor huiswerk, uitleg, planning, motivatie

Bijspijkeren van vak achterstand

Academici met jaren lange professionele ervaring in lesgeven en begeleiding.

Online begeleiding mogelijk

Contact uren elke werkdag van 14.00-18.00

Ook mogelijk feestdagen en op zaterdag en zondag van 14.00-18.00

Oudergesprekken

Bel of email for intake telefoon 020 692756 

 

Thesis Institute Amsterdam Onderwijs Instituut sinds 1925

Begeleding in de laatste fasen van studie voor HBO,

Universiteit: Bachelors, Masters en Proefschrift

 Thesis Institute  Amsterdam werkt uitsluitend

 met zeer ervaren academici voor:

Algemene studie ondersteuning

Schrijven van scripties en verslagen

Maken en geven van presentaties

Persoonlijke ondersteuning:

Psycholoog gespecialiseerd in dyslexie, faalangst en verslaving

Psychotherapeut/ ADHD specialist

Huisarts

 

Inhoudelijke vak ondersteuning:

Statistiek

Wiskunde

Natuurkunde

Scheikunde

Geschiedenis

Filosofie

Aardrijkskunde

Maatschappijleer

Sociale wetenschappen

Rechten

Economie

Biologie

Kunst

Engels

Nederlands

Workshops

Veranderen van complexe maatschappelijke  problemen

Pensionering

Ouders en internet veiligheid voor kinderen

 

Historische geschiedenis van het Thesis Institute:

Drs. W.J. de Tombe, Leiden, Haarlem vanaf 1925

Prof. Dr. D.J. DeTombe, Amsterdam vanaf 1962

Drs. V.C.L. de Wilde de Ligny, Amsterdam, vanaf 1995

 

Thesis Institute Amsterdam Greenhill & Waterfront

International Scientific Research & Development Institute Complex Societal Problems

Amsterdam   The Netherlands, Europe

E-Mail: detombe@hotmail.com

www.complexitycourse.org/thesisinstituteamsterdam  Tel. ..31 20 6927526